(Scroll for Swedish)

If the seeds are picked carefully and protected from the weather and kept in an absolutely still box the seeds can keep their shape as a ball for very long. I don’t know how long they can still grow, but they are possible to photograph all through winter and probably even longer. Early in the summer (applies to southern part of Sweden) the dandelions bloom in large, happy yellow fields, a good time for the dandelion. After this the flower changes into a ball of seeds and it’s time to pick them to keep for the winter. Later in the summer they will be harder to find, even though one or two dandelions might bloom later. This past summer I also picked the beige coloured spotted cat’s ear and the bigger meadow salsify. Seed balls are so fragile, but actually full of growth and life. After I’ve photographed I give them back to nature.

These two images can be found in my art print shop.

Om fröbollarna plockas försiktigt, försiktigt och skyddas från vind och vatten och förvaras i en ask som hålls helt stilla så kan fröbollarna förbli bollar väldigt länge. Jag vet inte om fröna fortfarande kan gro, men de går att fotografera under hösten och vintern och säkert under ännu längre tid. Tidigt på sommaren blommar maskrosorna i vackra gula fält, en fin tid för maskrosen. Sen kommer fröbollarna och det är dags att plocka några för vinterförvaring. Senare på sommaren är det svårare att hitta, även om enstaka maskrosor blommar senare. I somras tog jag försiktigt in också slåtterfibbla (de små beiga) och ängshavrerot (den stora). Bollarna är så sköra, men egentligen väldigt kraftfulla med alla frön som väntar på att få gro. Efter fotograferingen ger jag tillbaka dom till naturen.

Nu finns två nya bilder av fröbollar i min printshop.